32 timers skriftlig eksamen

Oprettelsesdato: 28-10-2009 08:25:39

Jeg er nu officielt modstander af 32 timers skriftlig tag-med-hjem eksaminer, som desværre bliver mere og mere populære på Naturvidenskabelig fakultet. Der er flere grunde til dette. For det første er det meget svært at lave et eksamenssæt der passer i arbejdsbyrde til 2x8 timer (under antagelse af at det er det normerede tidsforbrug, hvis dette ikke er tilfældet, bliver min modstand endnu stærkere) så der både er "underholdning" til de dygtige og de knap så dygtige kan komme igennem.

For det andet giver det dårlig mojo at være til eksamen imens man har fri. Forstået på den måde at når man sover, spiser, bader, snakker med andre medlemmer af husstanden e.l. er man jo stadig til eksamen. Alt andet tid end det brugt foran skrivebordet, er i princippet spildt og kunne være benyttet til at forbedre sit eksamensresultat.

Den dårlige samvittighed ved at bruge 45 minutter på aftensmad er nærmest til at skære i..

Gå tilbage til 4 timers skriftlig prøve, tak.