Specialestart

Oprettelsesdato: 03-02-2010 08:58:33

Update: Jeg har nu fået dispensation for de manglende rapportpoints. Så nu er det i en lige linie til målet (5 måneder til aflevering).

Så er jeg officielt gået i gang med mit speciale. Specialekontrakten er underskrevet og indsendt, men alt er ikke grønt (endnu):

Det ser ud som om jeg med min stærkt forældede studieordning skal have 60-75 "rapportdokumenterede ECTS points" inklusiv specialet (som er 30 ECTS). Rapportdokumenterede ECTS points er defineret ved points der er opnået ved et projekt / stor opgave (altså ikke eksamen) med karakter og ekstern censur.

Det viser sig at jeg kun har opnået 2*7.5 af disse meget eksklusive points, hvorfor jeg mangler 15 (de to projekter er Network Embedded Systems og Code Duplication analysis of MS NAV).

Efter en snak med studievejleder har jeg fået af vide at jeg skal søge om dispensation fra dette krav og med 25 rapportdokumenterede points fra DTU på mit bachelorbevis, skulle jeg have en ganske stærk sag. Også fordi, hvis de lader mig slippe bliver jeg færdig med min kandidat på 3 år og er derfor inden for tidsrammen = Penge til fakultetet.

Well, Tilbage til specialet. Det kom i øvrigt til at hedde:

Using Controlled Natural Language for specifying ERP requirements

Og skal afleveres 30/7 2010. Peace out.